Elektromontáže

DSC06145

Elektroinstalace

Vnější a vnitřní silnoproudé rozvody přípojky VN, NN, rozvodny a transformovny VN a VVN systémy zajištěného napájení (dieselgenerátory, UPS) vnitřní a vnější kabelové rozvody NN vnitřní a vnější kabelové rozvody [...] Více
IM000639

Elektromontáže průmyslových objektů

Zajišťujeme průmyslové elektroinstalace va výrobních a skladovacích prostorech firem i zemědělských objektů. Jedná se o elektroinstalace osvětlení ve výrobě, skladech i veřejného osvětlení komunikací a areálů. Dále také elektroinstalace pro [...] Více
cejc_3

Fotovoltaické elektrárny

Sluneční (solární) energie Solární energie patří mezi nevyčerpatelné zdroje energie. Její využití nemá žádné negativní dopady na životní prostředí. Množství využitelné energie závisí na klimatických podmínkách jednotlivých částí zemského povrchu. [...] Více
14052009539

Montáž a dodávka kioskových trafostanic

. Více

Poskytování náhradních zdrojů

Umožníme kompletní dodávky náhradních zdrojů „na klíč“. Zajistíme nestandardní dodávky elektrické energie prostřednictvím mobilních zdrojů energie – motorgenerátorů nebo mobilních distribučních transformoven. Zajistíme dodávky elektřiny na místech odlehlých od distribuční [...] Více

Projekce a servis

Zpracování projektové dokumentace pro výstavbu a rekonstrukci venkovních, kabelových rozvodných sítí do 110kV, včetně venkovních a kioskových trafostanic Zpracování projektové dokumentace dle směrnic ČEZ Distribuce, a.s. včetně inženýrské činnosti (zajištění [...] Více
18072008264

Rekonstrukce rozvoden VN/NN

Více

Revize elektrických zařízení

Provádění veškerých výchozích a pravidelných revizí elektrických zařízení do 35 kV Provádění výchozích a pravidelných revizí hromosvodů Provádění pravidelných revizí ručního nářadí a spotřebičů Provádění výchozích a pravidelných revizí velkoodběratelských [...] Více
DSC01351

Rodinné a domovní elektroinstalace

Provádíme komplexní elektroinstalace pro rodinné domy, bytové domy a byty. V rodinných domech se jedná hlavně o přípojky NN elektrické energie, včetně elektroměrových i podružných rozvaděčů, elektroinstalace pro zásuvkové i [...] Více
P1000229

Sledování regulace 1/4 hod. maxima odběru elektrické energie

Více

Veřejné osvětlení

Provádíme komplexní dodávku, montáž, opravy a údržbu elektroinstalace veřejného osvětlení v obcích, městech a průmyslových zónách či objektech. Komplexní elektromontážní práce na zařízení do 35 kV Výstavba, rekonstrukce, opravy a [...] Více
P1000223

Výroba kompenzačních rozvaděčů a rozvaděčů NN do 2500 A

Zbavíme Vás starostí s každoročním zajištěním měření kompenzačního kondenzátoru. Provádíme revizi kondenzátoru pro kompenzaci spotřeby jalové energie transformátoru. V případě poruchy kompenzačního kondenzátoru Vám nabízíme rychlé a komplexní řešení opravy. Více
IM000527

Výstavba a rekonstrukce trafostanic

Více
P1000152

Vzdělávání

Více