Elektroinstalace

Vnější a vnitřní silnoproudé rozvody

  • přípojky VN, NN,
  • rozvodny a transformovny VN a VVN
  • systémy zajištěného napájení (dieselgenerátory, UPS)
  • vnitřní a vnější kabelové rozvody NN
  • vnitřní a vnější kabelové rozvody VN
  • zásuvkové rozvody a systémy vnitřního i vnějšího osvětlení včetně systémů řízení osvětlení
  • hromosvody pasivní a aktivní
  • výchozí revize a revize elektrických zařízení

Tyto silnoproudé rozvody provádíme v průmyslu, ve zdravotnických zařízeních, hotelových a společenských zařízeních, obchodních domech a domovní výstavbě. Jedná se jak o rekonstrukce, tak o novou výstavbu formou komplexní dodávky včetně provádění pozáručního servisu s pohotovostní službou.