Projekce a servis

  • Zpracování projektové dokumentace pro výstavbu a rekonstrukci venkovních, kabelových rozvodných sítí do 110kV, včetně venkovních a kioskových trafostanic
  • Zpracování projektové dokumentace dle směrnic ČEZ Distribuce, a.s. včetně inženýrské činnosti (zajištění vydání stavebního povolení)
  • Zpracování projektové dokumentace rozvodů veřejného osvětlení
  • Zpracování projektové dokumentace pro domovní a průmyslové elektroinstalace
  • Zpracování dokumentace skutečného stavu
  • Zajištění vydání stavebního povolení a následné kolaudace včetně veškerých nutných vyjádření dotčených orgánů státní správy, smluv na věcná břemena, atd.