Veřejné osvětlení

Provádíme komplexní dodávku, montáž, opravy a údržbu elektroinstalace veřejného osvětlení v obcích, městech a průmyslových zónách či objektech.

 • Komplexní elektromontážní práce na zařízení do 35 kV
 • Výstavba, rekonstrukce, opravy a údržba rozvodných energetických zařízení do 35 kV
 • Výstavba přeložek venkovních a kabelových sítí do 35 kV
 • Výstavba venkovních a kabelových přípojek a rozvodných sítí do 35 kV
 • Výstavba venkovních a kioskových trafostanic do 35 kV
 • Připojování nových přípojek na distribuční síť ČEZ Distribuce, a.s. pod napětím do 1000 V
 • Přezbrojování stávajících přípojkových a rozpojovacích skříní
 • Výměna hlavních jistících prvků před elektroměrem
 • Výstavba, rekonstrukce, opravy, údržba a servis sítí veřejného osvětlení, včetně možnosti provozování
 • Energetický servis
 • Montáže, opravy a údržba elektroinstalací (rodinné domy, byty, provozovny, apod.)
 • Montáže, opravy a údržba hromosvodů