Rodinné domy na klíč

Můžeme provádět dle vámi dodaného projektu nebo zamýšlený dům na základě vašich požadavků zpracuje s námi spolupracující autorizovaný projektant. Stavbu vám vyhotovíme do stavu, kdy je možné se nastěhovat.

Hrubá stavba

Hrubou stavbu postavíme dle vámi dodaného projektu nebo zamýšlený dům na základě vašich požadavků zpracuje s námi spolupracující autorizovaný projektant. Hrubá stavba obsahuje základy, hrubé podlahy, svislé a vodorovné nosné konstrukce a zastřešení, po jejím dokončení přichází na řadu dokončovací práce.